Đầu tư giá trị là gì?

Bạn sẽ biết :

  • Giá là thứ bạn trả khi mua cổ phiếu, còn thứ bạn nhận được là giá trị của doanh nghiệp
  • Biên an toàn là chênh lệch giữa giá giao dịch và giá trị thực của cổ phiếu
  • Đầu tư giá trị là quá trình tìm kiếm và săn lùng cổ phiếu được thị trường định giá thấp