Đầu tư giá trị là gì?

Đầu tư chuyên nghiệp

 • Đầu tư giá trị là gì?
  • Đầu tư giá trị là gì?
  • Công thức định giá thần thánh của Benjamin Graham
  • Đầu tư giá trị như thế nào?
  • Biên an toàn là gì?
 • Phương pháp đầu tư CANSLIM
 • Giao dịch theo xu hướng

Bạn sẽ biết :

 • Giá là thứ bạn trả khi mua cổ phiếu, còn thứ bạn nhận được là giá trị của doanh nghiệp
 • Biên an toàn là chênh lệch giữa giá giao dịch và giá trị thực của cổ phiếu
 • Đầu tư giá trị là quá trình tìm kiếm và săn lùng cổ phiếu được thị trường định giá thấp