Giao dịch theo xu hướng

Đầu tư chuyên nghiệp

 • Đầu tư giá trị là gì?
 • Phương pháp đầu tư CANSLIM
 • Giao dịch theo xu hướng
  • Giao dịch theo xu hướng (theo trend) là gì?
  • Cách xác định xu hướng giá bằng mức đỉnh đáy
  • Cách xác định xu hướng giá với trendline
  • Cách xác định xu hướng giá bằng các chỉ báo kỹ thuật

Bạn sẽ học được:

 • Xu hướng-trending là bạn của cả trader và nhà đầu tư
 • Bạn có thể đi ngược đám đông trong giao dịch chứng khoán nhưng tuyệt đối không đi ngược lại xu hướng của thị trường&cổ phiếu
 • Giao dịch theo xu hướng-Trend following không hề khó