Phương pháp đầu tư CANSLIM

Đầu tư chuyên nghiệp

 • Đầu tư giá trị là gì?
 • Phương pháp đầu tư CANSLIM
  • Phương pháp đầu tư CANSLIM là gì?
  • Phân tích CANSLIM như thế nào (phần 1)?
  • Phân tích CANSLIM như thế nào (phần 2)?
  • Áp dụng CANSLIM trên thị trường Việt Nam
 • Giao dịch theo xu hướng

Bạn sẽ biết :

 • Logic đầu tư bằng thuật toán và ứng dụng công nghệ của Phù thủy chứng khoán William O’Neil
 • 7 bước tìm kiếm cổ phiếu tiềm năng để đầu tư
 • Điểm mua và điểm bán cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM