Cách đọc bảng giá chứng khoán

Khởi nghiệp đầu tư

 • Hướng dẫn cách chơi chứng khoán cho F0
 • Tự do tài chính
 • Các sản phẩm trên thị trường chứng khoán
 • Các kí hiệu chứng khoán
 • Cách đọc bảng giá chứng khoán
  • Chỉ số thị trường và giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên bảng giá
  • Cách hiển thị màu trên bảng điện
  • Quan sát khớp lệnh trên bảng điện

Bạn sẽ biết :

 • Cách hiển thị màu trên bảng giá
 • Quan sát biến động thị trường qua các chỉ số và khớp lệnh liên tục
 • Quan sát giao dịch của khối ngoại