Hướng dẫn cách chơi chứng khoán cho F0

Khởi nghiệp đầu tư

 • Hướng dẫn cách chơi chứng khoán cho F0
  • Mở tài khoản chứng khoán
  • Tính toán số vốn đầu tư ban đầu
  • Đặt lệnh mua/bán cổ phiếu
 • Tự do tài chính
 • Các sản phẩm trên thị trường chứng khoán
 • Các kí hiệu chứng khoán
 • Cách đọc bảng giá chứng khoán

Để bắt đầu chơi chứng khoán bạn cần

 1. Mở tài khoản chứng khoán 
 2. Tìm hiểu kiến thức cơ bản dành cho người mới
 3. Bắt đầu bằng số vốn nhỏ để tránh việc trì hoãn
 4. Làm quen với ứng dụng/platform đặt lệnh