Mở tài khoản chứng khoán

Lưu ý khi mở tài khoản chứng khoán

 1. Bạn cần CMND/CCCD còn thời hạn sử dụng 
 2. Tìm hiểu thông tin về công ty chứng khoán mình chọn để mở tài khoản
 3. Một nhà đầu tư cá nhân có thể mở tài khoản ở nhiều công ty chứng khoán khác nhau 
 • Tài khoản chứng khoán giống như tài khoản ngân hàng sẽ là nơi ghi nhận giá trị số tiền đầu tư, cũng như số lượng chứng khoán mà bạn đang sở hữu.
 • Bạn có thể đến mở tài khoản trực tiếp tại công ty chứng khoán hoặc qua ứng dụng online. Trước khi mở tài khoản bạn cần chuẩn bị CMND/CCCD còn hiệu lực trong vòng 6 tháng để tiến hành các bước theo hướng dẫn Mở tài khoản tại các công ty chứng khoán. 
 • Một số công ty sẽ cho bạn ký hợp đồng điện tử sau khi hoàn thành bước eKYC để giảm thiểu hồ sơ giấy như DNSE.
 • Tài khoản của bạn sẽ được Trung tâm lưu ký (TTLK) ghi nhận trên hệ thống để lưu trữ thông tin, bước này đồng nghĩa với việc tài sản của bạn sẽ được các cơ quan nhà nước giám sát và quản lý nhé. 
 • Sau khi tài khoản chứng khoán của bạn được ghi nhận trên TTLK, bạn đã sẵn sàng cho giao dịch đầu tiên để "khởi nghiệp đầu tư". 

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán tại đây: 

https://www.dnse.com.vn/mo-tai-khoan

 

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

 • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
 • Đầu tư thông minh với Entrade X
 • Không thu phí duy trì tài khoản
 • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút