Đồ thị Nến Nhật

Trải nghiệm đầu tư

 • Báo cáo tài chính là gì?
 • Phân tích cơ bản trong chứng khoán
 • Đồ thị Nến Nhật
  • Đồ thị nến Nhật là gì?
  • Tại sao chọn dùng đồ thị nến Nhật trên TTCK Việt Nam ?
  • Mẫu nến đảo chiều
  • Mẫu nến tiếp diễn
  • Mẫu hình nến Doji
 • Phân tích kỹ thuật là gì?

Bạn sẽ biết:

 • Đồ thị nến và cấu tạo của nến Nhật
 • Ưu nhược điểm của đồ thị nến Nhật
 • Các mẫu nến cơ bản và ứng dụng đồ thị nến Nhật