Bảo hiểm - Thuế | 20/04/2024

Làm bảo hiểm thất nghiệp cần giấy tờ gì? Nộp hồ sơ BHTN ở đâu?

Khi thất nghiệp, việc đăng ký bảo hiểm thất nghiệp là bước quan trọng để bạn có thể nhận được sự hỗ trợ tài chính trong giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, quá trình này yêu cầu bạn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết để đảm bảo quyền lợi của mình được bảo vệ.

Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Tìm hiểu về Bảo hiểm thất nghiệp
Tìm hiểu về Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp đóng vai trò như một phao cứu sinh cho người lao động trong thời kỳ khó khăn khi mất việc.

Chế độ này giúp bù đắp một phần thu nhập, hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm mới thông qua Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (theo khoản 4 Điều 3 Luật Việc làm 2013).

Những đối tượng bắt buộc tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp

Ba đối tượng bắt buộc tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp
Ba đối tượng bắt buộc tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ Điều 43 Luật Việc làm 2013, đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có: 

Thứ nhất, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc gồm có: 

 • Hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc không xác định rõ thời hạn;
 • Hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc có xác định thời hạn cụ thể;
 • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc hợp đồng theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng – dưới 12 tháng.

Thứ hai, người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013 đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ ba, người sử dụng lao động bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm có:

 • Cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân;
 • Tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội, chính trị xã hội – nghề nghiệp;
 • Các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, hộ gia đình tổ hợp tác, tổ chức khác. Và cá nhân thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc/ lao động theo quy định.

Làm bảo hiểm thất nghiệp cần giấy tờ gì?

Có hai hình thức nộp bảo hiểm thất nghiệp
Có hai hình thức nộp bảo hiểm thất nghiệp

Hiện nay, có 2 hình thức nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp là nộp trực tiếp và nộp Online. Tùy vào từng hình thức nộp mà người lao động cần chuẩn bị những loại giấy tờ khác nhau.

Dưới đây là chi tiết về hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp:

Hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp nộp trực tiếp

Căn cứ Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, được sửa bởi Nghị định số 61/2020/NĐ-CP, nếu người lao động nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trực tiếp, cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

 • 01 đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu quy định. 
 • 02 bản giấy xác nhận chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc. Giấy xác nhận có thể là bản chính hoặc bản sao có chứng thực. Hoặc bản sao đi kèm với bản chính để cơ quan nhà nước đối chiếu. Giấy xác nhận chấm dứt hợp đồng lao động/làm việc có thể là một trong những giấy tờ sau:
  • Hợp đồng lao động/làm việc hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng;
  • Quyết định thôi việc;
  • Quyết định sa thải;
  • Quyết định kỷ luật buộc người lao động thôi việc;
  • Thông báo/thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc;
  • Giấy xác nhận của người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc;
  • Giấy xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đơn vị, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản;
  • Quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người quản lý đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã.
 • Bản chính sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) có dấu xác nhận thời gian đóng bảo hiểm.

Ngoài ra, khi nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp, người lao động cần chuẩn bị thêm 01 bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hạn.

Hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp nộp online

Cũng tương tự như hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp nộp trực tuyến, khi nộp hồ sơ Online, người lao động cũng cần chuẩn bị bản chụp hoặc scan một trong các giấy tờ chứng minh việc chấm dứt hợp đồng lao động/làm việc. Các giấy tờ chứng minh việc chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc đã được nêu rõ ở trên. 

Mặc dù nộp hồ sơ Online không yêu cầu nộp sổ bảo hiểm xã hội (BHXH). Tuy nhiên, người lao động phải đảm bảo toàn bộ quá trình đóng BHTN của mình đã được cơ quan BHXH xác nhận trên hệ thống.

Có thể nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp ở đâu?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm năm 2013, để được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày dấm dứt hợp đồng lao động/làm việc, người lao động phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng cho trung tâm dịch vụ việc làm.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, người lao động thất nghiệp có thể nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp ở bất cứ trung tâm dịch vụ việc làm nào tại địa phương. 

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

Linh

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan