Chứng khoán | 06/09/2021

Tìm hiểu về Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (tên tiếng Anh là Hanoi Stock Exchange, viết tắt là HNX) là thị trường chứng khoán đặt tại Hà Nội.

Chỉ số thị trường chứng khoán của Việt Nam gồm các mã chứng khoán được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được gọi là HNX-Index.

Trang web của sở HNX: https://hnx.vn

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Lịch sử hình thành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tiền thân là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC), được thành lập theo Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày 11/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2005 với các hoạt động chính là tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết, đấu giá cổ phần và đấu thầu trái phiếu. Ngày 2/1/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 01/2009/QĐ-TTg chuyển đổi TTGDCK Hà Nội, thành Sở GDCK Hà Nội. Ngày 24/6/2009 Sở GDCK Hà Nội chính thức hoạt động theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước với vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng.

Quy mô hoạt động của HNX

Sau gần 7 năm hoạt động, quy mô của Sở đã phát triển mạnh mẽ với 3 thị trường giao dịch thứ cấp trên một nền công nghệ hiện đại: cổ phiếu, thị trường trái phiếu Chính phủ và thị trường UPCoM; song song với đó Sở GDCK Hà Nội cũng tổ chức các hoạt động đấu giá cổ phần và đấu thầu trái phiếu Chính phủ.

Chức năng của Sở GDCK Hà Nội là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và điều hành thị trường giao dịch chứng khoán. Mục tiêu hoạt động của Sở GDCK Hà Nội là tổ chức vận hành thị trường giao dịch chứng khoán minh bạch, công bằng, hiệu quả; phát triển hạ tầng cơ sở và các sản phẩm mới phục vụ cho thị trường, tăng cường thu hút đầu tư trong nước và quốc tế, thể hiện vai trò là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế, đảm bảo lợi ích cao nhất cho nhà đầu tư và doanh nghiệp tham gia thị trường.

Với những đóng góp và thành tích hoạt động của mình, Sở GDCK Hà Nội đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2010.

HNX biến động từ 2006 đến 9/2021

Quy định giao dịch chứng khoán niêm yết

Thời gian giao dịch

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ)

Buổi sáng: 09h00-11h30

Buổi chiều: 13h00-15h00

Giá tham chiếu của cổ phiếu

Giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch là giá cơ sở của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

Giá cơ sở là mức giá bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục trong 15 phút cuối cùng của thời gian giao dịch trong ngày theo quy định. Trường hợp không có giao dịch được thực hiện trong thời gian trên, giá cơ sở được xác định bằng mức giá thực hiện cuối cùng trong ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh liên tục.

Biên độ dao động giá

Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đối với cổ phiếu đang giao dịch là ±10%.

Không áp dụng biên độ dao động giá đối với các giao dịch trái phiếu.

Phương thức giao dịch

HNX áp dụng 2 phương thức giao dịch là khớp lệnh liên tục và thỏa thuận.

Phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục là phương thức trong đó bên mua, bên bán nhập lệnh vào hệ thống, hệ thống sẽ tự so khớp các lệnh giao dịch theo các nguyên tắc sau đây:

Ưu tiên số 1: Ưu tiên về giá: giá mua cao hơn được ưu tiên thực hiện trước, giá bán thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

Ưu tiên số 2: Ưu tiên về thời gian: các lệnh cùng phía có giá như nhau thì lệnh nào vào trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Giá thực hiện là giá của lệnh được nhập vào hệ thống trước

Phương thức giao dịch thỏa thuận là phương thức trong đó bên mua, bên bán có thể thỏa thuận trước và báo cáo kết quả vào hệ thống giao dịch hoặc tìm các lệnh quảng cáo có trên hệ thống để thỏa thuận các điều kiện giao dịch.

Lệnh giao dịch

Các loại lệnh được giao dịch tại sở HNX bao gồm:

  • Lệnh giới hạn
  • Lệnh ATC
  • Lệnh MOK
  • Lệnh MAK
  • Lệnh PLO
  • Lệnh thoả thuận (Putthrough)

Trong phiên giao dịch, lệnh giới hạn được nhập vào hệ thống giao dịch có hiệu lực cho đến hết phiên hoặc cho đến khi lệnh bị huỷ trên hệ thống.

Đơn vị giao dịch

Đơn vị giao dịch (lô chẵn) đối với giao dịch khớp lệnh là 100 cổ phiếu/trái phiếu.

Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thoả thuận. Áp dụng khối lượng giao dịch tối thiểu đối với giao dịch thỏa thuận là 5.000 cổ phiếu hoặc 1.000 trái phiếu.

Giao dịch lô lẻ: Giao dịch có khối lượng từ 1 đến 99 chứng khoán niêm yết có thể được thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch của SGDCKHN hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Đơn vị yết giá

Đối với giao dịch cổ phiếu: 100 đồng

Không quy định đối với giao dịch thỏa thuận và giao dịch trái phiếu.

Phương thức và thời gian thanh toán:

Thanh toán bù trừ đa phương với thời hạn thanh toán T+2

Sửa, hủy lệnh

Việc sửa lệnh, hủy lệnh giao dịch chỉ có hiệu lực đối với lệnh gốc chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh gốc chưa được thực hiện.

Nhà đầu tư được phép sửa giá, hủy lệnh trong thời gian giao dịch. Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch.

Quy định giao dịch chứng khoán phái sinh

Thời gian giao dịch

Thời gian giao dịch từ:

Buổi sáng: 8h45 – 11h30

Buổi chiều: 13h00 – 14h45

Phiên giao dịch

Thị trường phái sinh có 3 phiên giao dịch

Phiên xác định giá mở cửa: 8h45 – 9h00

Phiên giao dịch liên tục: 9h00 – 14h30

Phiên xác định giá đóng của: 14h30 – 14h45

Giá tham chiếu

Giá tham chiếu của các hợp đồng phái sinh giao dịch trên thị trường phái sinh được xác định là giá đóng của phiên trước đó.

Các loại lệnh

Các loại lệnh được phép giao dịch trên thị trường phái sinh:

  • Lệnh ATO
  • Lệnh LO
  • Lệnh ATC
  • Lệnh MP

Nhà đầu tư được phép mở trạng thái Mua hoặc Bán.

Tỷ lệ ký quỹ của hợp đồng phái sinh

Hợp đồng tương lai chỉ số

STTSản phẩm CKMã ISINTỷ lệ ký quỹ ban đầuTỷ lệ ký quỹ ban đầu bảo đảm thực hiện hợp đồng
1HĐTL chỉ số VN30 tháng 09/2021VN30F2109VNVN30F2109613%
2HĐTL chỉ số VN30 tháng 10/2021VN30F2110VNVN30F2110413%
3HĐTL chỉ số VN30 tháng 12/2021VN30F2112VNVN30F2112013%
4HĐTL chỉ số VN30 tháng 03/2022VN30F2203VNVN30F2203713%
Tỷ lệ ký quỹ hợp đông tương lai chỉ số tại 9.2021. Tham khảo VSD

Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ

STTSản phẩmMã CKMã ISINTỷ lệ ký quỹ ban đầuTỷ lệ ký quỹ ban đầu bảo đảm thực hiện hợp đồng
1HĐTL TPCP kỳ hạn 05 năm  tháng 06/2021GB05F2106VNGB05F210602,5%5%
2HĐTL TPCP kỳ hạn 05 năm  tháng 09/2021GB05F2109VNGB05F210942,5%5%
3HĐTL lai TPCP kỳ hạn 05 năm  tháng 12/2021GB05F2112VNGB05F211282,5%5%
Tỷ lệ ký quỹ hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ theo VSD

Đơn vị giao dịch

Đơn vị giao dịch là 1 hợp đồng.

Đơn vị yết giá

Đơn vị yết giá:

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30: 0,1 điểm chỉ số ( Tham khảo VSD )

Hợp đồng tương lai của trái phiếu chính phủ: Bước giá đơn vị niêm yết 1đ. ( Tham khảo VSD )

Hợp đồng phái sinh được phép giao dịch

Các hợp đồng phái sinh được phép giao dịch

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30: hợp đồng tương lai 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng.

Hợp đồng tương lai Trái phiếu chính phủ

Nhà đầu tư cá nhân

Nhà đầu tư cá nhân có thể giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30

Nhà đầu tư tổ chức

Nhà đầu tư tổ chức có thể giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ.

Phương thức thanh toán

Thanh toán tập trung CCP. Tham khảo thêm tại đây.

Về cơ bản, nhà đầu tư sẽ được thanh toán tiền lãi trước 9h ngày giao dịch tiếp theo T+1. Nhà đầu tư được phép bán và mua hợp đồng phái sinh trong ngày.

Huỷ sửa lệnh

Lệnh được phép huỷ sửa trong phiên liên tục

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

DNSE Team

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan