Kinh tế | 16/11/2022

Tín phiếu là gì? Những thông tin nhà đầu tư cần biết về tín phiếu

Tín phiếu là một công cụ vay nợ do Chính phủ hay Ngân hàng Nhà nước phát hành. Đây là một hình thức đầu tư ít rủi ro nhất trên thị trường tiền tệ nhưng mức lợi nhuận thu về lại không cao. Vậy cụ thể tín phiếu là gì? Hãy cùng DNSE tìm hiểu trong bài viết này nhé!

Tín phiếu là gì?
Tín phiếu là gì?

Tín phiếu là gì?

Tín phiếu là một loại chứng chỉ ghi nhận khoản nợ do Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước phát hành. Đây là một hình thức huy động vốn sử dụng chứng chỉ ghi nợ. Trong đó có xác nhận quyền của chủ nợ, quyền hưởng lợi tức của người sở hữu cùng những nghĩa vụ tương ứng của bên phát hành tín phiếu. Thời hạn của tín phiếu ngắn, thường là 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm.

Cách phát hành tín phiếu

 • Đấu thầu qua Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước:

Ngân hàng Nhà nước thực hiện phát hành tín phiếu thông qua phương thức đấu thầu. Thông tin phát hành tín phiếu sẽ được chuyển đến các thành viên đấu thầu qua Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

Sau khi các thành viên này đăng ký đấu thầu, Kho bạc Nhà nước sẽ xác định mức lãi suất với các mã tín phiếu gọi thầu. Những thành viên trúng thầu sau đó sẽ được thông báo và nhận tín phiếu qua nghiệp vụ ghi sổ.

 • Phương thức bắt buộc:

Tùy thuộc vào tình hình thị trường và mục tiêu của chính sách tiền tệ từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước sẽ phát hành tín phiếu cho tổ chức tín dụng theo phương thức bắt buộc. Tổ chức này buộc phải thực hiện mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Phát hành tín phiếu có mục đích gì?

 • Tín phiếu được Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ sử dụng để điều tiết dòng tiền lưu thông trên thị trường.
 • Phương pháp này giúp thắt chặt chính sách tiền tệ và tối ưu hóa dòng tiền.
 • Phát hành tín phiếu giúp kiểm soát tình trạng lạm phát của đồng tiền Việt Nam.
 • Kích thích hoạt động giữa các tổ chức và doanh nghiệp tài chính.
 • Tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư thông qua lãi suất tín phiếu.

Các loại tín phiếu đang có hiện nay

Hiện nay đang có bao nhiêu loại tín phiếu?
Hiện nay đang có bao nhiêu loại tín phiếu?

Tín phiếu kho bạc

 • Tín phiếu kho bạc là chứng nhận nợ do Kho bạc phát hành để bù đắp những thiếu hụt tạm thời trong ngân sách nhà nước.
 • Tín phiếu kho bạc không có lãi suất. Tuy nhiên, nó được phát hành với mức giá chiết khấu. Nhà đầu tư có thể mua với mức thấp hơn mệnh giá và nhận lại đủ mệnh giá khi đến hạn. Phần chênh lệch đó là lợi nhuận thu về của nhà đầu tư.
 • Tín phiếu kho bạc có độ rủi ro thấp nhất cũng như tính thanh khoản cao nhất trên thị trường. Đây là chứng nhận nợ do Chính phủ phát hành nên luôn được đảm bảo về khả năng thanh toán. Nhưng mức lợi nhuận lại thấp hơn các công cụ khác trên thị trường tiền tệ.
 • Tín phiếu kho bạc được sử dụng để đảm bảo chính sách tiền tệ được thực hiện trên thị trường.

Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

 • Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước là chứng nhận nợ do Ngân hàng Nhà nước phát hành để thu hút nguồn tiền về nhằm thắt chặt chính sách tiền tệ.
 • Tín phiếu Ngân hàng Nhà Nước được phát hành theo hình thức ghi sổ. Chủ sở hữu tín phiếu là người cho vay, được hưởng lãi suất ổn định. Lãi suất này do Ngân hàng Nhà nước quyết định phù hợp với thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ.
 • Khi tín phiếu đến hạn, bên vay nợ sẽ thanh toán cho chủ sở hữu tín phiếu số tiền bằng giá trị của tín phiếu vào ngày đến hạn.
 • Tín phiếu được mua bán, chuyển nhượng giữa các ngân hàng thương mại, công ty tài chính. Việc vay mượn yêu cầu thỏa thuận và điều khoản bắt buộc rõ ràng.

Cách tính giá bán của tín phiếu

Giá bán của tín phiếu được tính theo công thức sau:

G = MG/(1+L*t/365)

Trong đó:

 • G: giá bán của tín phiếu
 • MG: mệnh giá ban đầu của tín phiếu
 • L: lãi suất của tín phiếu (%/năm)
 • t: thời hạn của tín phiếu (ngày)

Phân biệt tín phiếu và trái phiếu

Đặc điểm Tín phiếu Trái phiếu
Thời hạn Dưới 1 năm 1 đến 5 năm hoặc dài hơn
Rủi ro Gần như không có rủi ro Rủi ro mất tiền nếu doanh nghiệp phát hành trái phiếu phá sản
Lãi suất Lãi suất thấp Lãi suất hấp dẫn, có thể lên tới 12%/năm
Chủ thể phát hành Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Doanh nghiệp, Kho bạc Nhà nước,…
Chủ thể sở hữu Ngân hàng thương mại, Tổ chức tài chính Nhà đầu tư cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp

Xem thêm: Trái phiếu là gì? Phân loại, đặc điểm & lý do phát hành trái phiếu

Một vài các quy định pháp luật về tín phiếu

Một vài quy định pháp luật về tín phiếu
Một vài quy định pháp luật về tín phiếu

Tín phiếu được phát hành theo quy định của Thông tư 92/2016/TTLT-BTC-NHNN và Thông tư 16/2019/TT-NHNN với một số nội dung chính sau:

 • Đối tượng: Tín phiếu được phát hành cho tổ chức tín dụng có tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước.
 • Đồng tiền phát hành: Tín phiếu được phát hành, hạch toán và thanh toán bằng đồng Việt Nam.
 • Thời hạn: do chủ thể phát hành quyết định nhưng dưới 1 năm.
 • Mệnh giá: Tín phiếu có mệnh giá là 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng.
 • Hình thức: Tín phiếu được phát hành dưới hình thức đấu thầu hoặc bắt buộc.
 • Lãi suất: do Ngân hàng Nhà nước quyết định, phù hợp với thị trường và mục tiêu của chính sách tiền tệ trong từng giai đoạn.
 • Thanh toán:
  • Tổ chức tín dụng mua tín phiếu theo phương thức đấu thầu thực hiện thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về nghiệp vụ thị trường mở.
  • Tổ chức tín dụng mua tín phiếu theo phương thức bắt buộc phải chuyển tiền mua tín phiếu vào tài khoản theo chỉ định của Ngân hàng Nhà nước trong ngày thanh toán tín phiếu.
  • Khi tín phiếu hết hạn, Ngân hàng Nhà nước thực hiện thanh toán số tiền bằng mệnh giá tín phiếu cho tổ chức tín dụng.

Kết

Trên đây là những thông tin nhà đầu tư cần biết để trả lời cho câu hỏi tín phiếu là gì. Đừng quên tiếp tục theo dõi DNSE để cập nhật những kiến thức bổ ích nhé!

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

DNSE Team

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan