Chứng khoán | 29/06/2023

Tốc độ tăng trưởng cổ tức: Chỉ số quan trọng để đánh giá cổ phiếu

Trước khi bắt đầu đầu tư vào thị trường chứng khoán, nắm vững các chỉ số quan trọng của cổ phiếu là điều cần thiết. Một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá cổ phiếu là tốc độ tăng trưởng cổ tức.

Tốc độ tăng trưởng cổ tức là gì?

Tốc độ tăng trưởng cổ tức (Dividend Growth Rate – DGR) là chỉ số được sử dụng để tính toán tỷ lệ phần trăm tăng trưởng cổ tức của cổ phiếu trong khoảng thời gian nhất định.

Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức là một số liệu quan trọng, đặc biệt trong việc xác định khả năng sinh lời dài hạn của một công ty.
Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức là một số liệu quan trọng, đặc biệt trong việc xác định khả năng sinh lời dài hạn của một công ty.

Nói cách khác, chỉ số DGR thể hiện tỷ lệ tăng trưởng cổ tức trung bình mà cổ phiếu đó đã đạt được.

Thông thường, mỗi năm, các công ty phát triển thường có xu hướng tăng số tiền cổ tức chi trả cho nhà đầu tư họ. 

Việc nắm rõ tỷ lệ DGR của một cổ phiếu là thông tin quan trọng để xác định giá trị cổ phiếu, thông qua các mô hình định giá dựa trên cổ tức.

Tìm hiểu về tốc độ tăng trưởng cổ tức

Để sử dụng mô hình chiết khấu cổ tức, việc tính toán tỷ lệ tăng trưởng cổ tức rất quan trọng. Mô hình này là một công cụ giúp định giá chứng khoán, dựa trên giả định rằng giá trị của một cổ phiếu phụ thuộc vào dòng tiền cổ tức trong tương lai. 

Nếu kết quả mô hình cho ra một giá trị cao hơn giá hiện tại của cổ phiếu, thì cổ phiếu đó được coi là bị định giá thấp. 

Các nhà đầu tư sử dụng mô hình này tin rằng, bằng cách ước tính giá trị dòng tiền trong tương lai, họ có thể xác định được giá trị thực của một cổ phiếu cụ thể.

Nếu một công ty đã có lịch sử tăng trưởng cổ tức mạnh mẽ trong quá khứ, điều đó có thể cho thấy việc tăng trưởng cổ tức trong tương lai là có triển vọng. Nó có thể là một tín hiệu tích cực cho nhà đầu tư, vì cổ tức là một phần lợi nhuận mà công ty chia sẻ với các cổ đông.

Khi một nhà đầu tư tính toán tỷ lệ tăng trưởng cổ tức, họ có thể chọn bất kỳ khoảng thời gian nào mà họ mong muốn. Có thể là hàng năm, hàng quý, hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào mà họ quan tâm.

Họ cũng có thể tính toán tỷ lệ tăng trưởng cổ tức bằng phương pháp bình phương tối thiểu hoặc đơn giản là sử dụng một con số tăng trưởng hàng năm trong khoảng thời gian đó.

Cách tính tốc độ tăng trưởng cổ tức

Có thể tính toán tỷ lệ tăng trưởng cổ tức bằng cách lấy trung bình.

Hãy xem xét ví dụ sau:

Giả sử, các khoản chi trả cổ tức của một công ty trong 4 năm qua như sau:

 • Năm 1: 10.000 đồng 
 • Năm 2: 12.000 đồng 
 • Năm 3: 15.000 đồng 
 • Năm 4: 17.500 đồng

Bây giờ chúng ta áp dụng công thức tính toán tốc độ tăng trưởng như sau:

 • Tốc độ tăng trưởng năm 1 = không có
 • Tốc độ tăng trưởng năm 2 = 12.000 đồng / 10.000 đồng – 1 = 0,2 (20%)
 • Tốc độ tăng trưởng năm 3 = 15.000 đồng / 12.000 đồng – 1 = 0,25 (25%) 
 • Tốc độ tăng trưởng năm 4 = 17.500 đồng / 15.000 đồng – 1 = 0,1667 (16,67%)

Vậy tốc độ tăng trưởng trung bình trong 3 năm đầu là 20%. 

Để kiểm tra tính chính xác, chúng ta có thể sử dụng phép tính sau:

10.000 đồng x (1 + 20%)^3 = 17.280 đồng

Từ đó, kết luận rằng giá trị trung bình của các khoản chi trả cổ tức trong 4 năm qua đã tăng 20% mỗi năm và năm thứ 4 đạt giá trị 17.280 đồng.

Ngoài ra, để định giá cổ phiếu của một công ty, các nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình chiết khấu cổ tức (DDM). 

Mô hình này được xây dựng dựa trên giả định rằng, giá trị của một cổ phiếu phụ thuộc vào các khoản thanh toán tương lai mà công ty sẽ trả cho cổ đông. 

Mô hình chiết khấu cổ tức đơn giản nhất, được biết đến với tên gọi Mô hình Tăng trưởng Gordon (GGM), có công thức như sau:

P = D1 / (r- g)

Trong đó:

 • P = Giá cổ phiếu hiện tại
 • g = Tốc độ tăng trưởng không đổi dự kiến ​​cho cổ tức, vĩnh viễn
 • r = Chi phí cố định của vốn cổ phần cho công ty (hoặc tỷ lệ lợi nhuận)
 • D1  = Giá trị cổ tức của năm tới.

Lợi ích của việc đánh giá tỷ lệ tăng trưởng cổ tức trên thị trường chứng khoán

Ba Lợi ích chính của việc đánh giá tỷ lệ tăng trưởng cổ tức trên thị trường chứng khoán
Ba lợi ích chính của việc đánh giá tỷ lệ tăng trưởng cổ tức trên thị trường chứng khoán

Tính toán tốc độ tăng trưởng cổ tức có thể mang lại những lợi ích sau cho các nhà đầu tư:

Đánh giá thu nhập từ cổ phiếu

DGR giúp bạn đánh giá mức lợi nhuận có thể đạt được từ cổ phiếu của một công ty cụ thể. Nếu công ty đó có mức tăng trưởng cổ tức mạnh mẽ trong nhiều năm, điều đó có thể cho thấy khả năng tăng trưởng cổ tức tương tự trong tương lai. Điều này ngụ ý rằng đầu tư của bạn có thể mang lại lợi nhuận lâu dài.

Xác định giá trị thực của cổ phiếu

Sau khi bạn đã biết tỷ lệ tăng trưởng cổ tức, bạn có thể dễ dàng xác định giá trị thực của cổ phiếu so với giá trị thị trường hiện tại bằng cách sử dụng mô hình định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu cổ tức. Điều này giúp bạn đánh giá xem cổ phiếu có được định giá hợp lý hay không.

Tự do tính toán tỷ lệ tăng trưởng cổ tức trong mọi khoảng thời gian

Ngoài việc tính toán tỷ lệ tăng trưởng cổ tức hàng năm, bạn có thể sử dụng các công thức để tính toán tỷ lệ tăng trưởng cho bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào mà bạn muốn. 

Điều này giúp bạn có cái nhìn chi tiết hơn về tăng trưởng cổ tức trong thời gian mong muốn.

Như vậy, qua bài viết trên ta thấy việc nắm vững khái niệm về tốc độ tăng trưởng cổ tức trong thị trường chứng khoán là vô cùng quan trọng đối với mọi nhà đầu tư. 

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

Hoàng Quỳnh Anh

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan