Doanh nghiệp | 31/03/2022

Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu có gì khác nhau?

Khi bắt đầu khởi nghiệp, các vấn đề về vốn là rất quan trọng. Trong đó, có hai loại mà bạn cần quan tâm là vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu. Có gì khác biệt giữa 2 loại vốn này? Cùng tìm hiểu với DNSE qua bài viết dưới đây nhé.

Vốn điều lệ là gì?

Định nghĩa về vốn điều lệ
Định nghĩa về vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản ban đầu các cổ đông cam kết góp để lập công ty. Con số này sẽ được ghi trên giấy phép kinh doanh. 

Vốn điều lệ được quy định với từng loại doanh nghiệp là khác nhau. Cụ thể:

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn: tổng giá trị tài sản do cổ đông góp/cam kết góp khi lập công ty.
  • Công ty cổ phần: tổng giá trị cổ phần đã bán/được đăng ký mua khi thành lập công ty.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên: tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp ghi lại trong Điều lệ Công ty.
  • Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên: tổng giá trị góp vốn của các cổ đông đóng góp và được ghi trong Điều lệ Công ty.

Các tài sản được đem ra góp vốn có thể dưới nhiều loại hình khác nhau: ngoại tệ, quyền sử dụng đất,… Nhìn chung là các tài sản có thể định giá bằng Việt Nam Đồng. Đối với những tài sản như quyền sở hữu trí tuệ cần dựa theo đúng pháp luật.

Việc góp vốn vào công ty giúp công ty có thêm vốn để xoay vòng kinh doanh. Đồng thời, nó cũng là cơ sở để công ty phát triển hơn, giúp bạn có thêm lợi nhuận. 

Vốn chủ sở hữu là gì?

Khái niệm vốn chủ sở hữu
Khái niệm vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn mà các cổ đông đóng góp để vận hành hoạt động kinh doanh. Đây là khoản còn lại sau khi đã trừ đi những khoản nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu có thể đến từ Nhà nước, doanh nghiệp lớn khác hoặc cá nhân, tổ chức. Doanh nghiệp có thể làm bất cứ hoạt động gì đối với số vốn đó.

Vốn chủ sở hữu còn có một số khoản khác: khoản thặng dư, vốn cổ phần phát hành cao hơn mệnh giá,… Các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong quá trình xây dựng cơ bản và quỹ hình thành từ lợi nhuận sau thuế.

Vốn chủ sở hữu bao gồm:

  • Vốn đóng góp của các nhà đầu tư nhằm mục đích thành lập hoặc mở rộng doanh nghiệp.
  • Các khoản nhận biếu, tặng tài trợ.
  • Được thêm sau sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của chính sách tài chính/quyết định của các chủ sở hữu vốn,…
  • Khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá hối đoái trong đầu tư xây dựng cơ bản, và các quỹ hình thành từ lợi nhuận sau thuế.
  • Giá trị cổ phiếu quỹ làm giảm nguồn vốn chủ sở hữu.

Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu có gì khác nhau?

Phân biệt vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ
Phân biệt vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ
  Vốn điều lệ Vốn sở hữu
Bản chất Là số tài sản mà chủ thể đưa vào công ty để góp vốn trở thành chủ sở hữu của công ty đó. Là tài sản mà những chủ thể trên thực tế đã là chủ sở hữu của công ty đóng góp, trong quá trình vận hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thu lại được.
Chủ sở hữu Của các cá nhân, tổ chức góp hoặc cam kết góp của doanh nghiệp. Của Nhà nước, cá nhân/ các tổ chức tham gia góp vốn, các cổ đông mua và nắm giữ cổ phiếu là chủ sở hữu. Công ty có đầy đủ quyền sở hữu và sử dụng vốn chủ sở hữu.
Cơ chế hình thành Được hình thành dựa trên số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong thời gian xác định và được ghi vào điều lệ công ty. Có thể được thành lập do nhà nước cấp, do doanh nghiệp bỏ ra/do góp vốn cổ phần được bổ sung từ lợi nhuận để lại.
Đặc điểm Được xem như là một tài sản của doanh nghiệp. Do đó, khi doanh nghiệp phá sản, công ty có thể trích nguồn vốn này ra để trả nợ. Chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư góp vốn/hình thành từ kết quả kinh doanh nên nguồn vốn chủ sở hữu không phải là một khoản nợ.
Ý nghĩa Là trách nhiệm bảo đảm của các thành viên với khách hàng, đối tác. Đây cũng là vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp và là cơ sở để phân chia lợi nhuận, rủi ro kinh doanh đối với các thành viên góp vốn. Phản ánh số liệu, tình trạng tăng, giảm các loại nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp, các thành viên góp vốn trong doanh nghiệp.

Kết luận

Đây là toàn bộ kiến thức bạn cần để phân biệt biết vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu. Để cập nhật thêm những thông tin tài chính – chứng khoán bổ ích, hãy ghé thăm DNSE thường xuyên nhé!

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

Đỗ Lan Hương

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan