Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ DNSE năm 2021

21 Tháng 10 2021 · 1 phút đọc

Ngày 19/10/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE đã phát hành thành công trái phiếu riêng lẻ năm 2021 với tổng mệnh giá phát hành 120 tỷ đồng, cụ thể như sau:

  • Tổng số lượng Trái phiếu phát hành: 1.200.000 (Một triệu hai trăm nghìn) Trái Phiếu;
  • Mệnh giá: 100.000 VND/Trái Phiếu (một trăm nghìn đồng mỗi Trái Phiếu);
  • Tổng giá trị Trái phiếu phát hành: 120.000.000.000 đồng (một trăm hai mươi tỷ đồng).

Chi tiết về kết quả chào bán theo bản Công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ đính kèm.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

File đính kèm

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

Thông báo về Chương trình Đại hội cổ đông bất thường lần 1

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM –  DNSE I.      Thời gian…
6 Tháng 4 2015 · 11 phút đọc
Tin DNSE
Thông báo về Chương trình Đại hội cổ đông bất thường lần 1

Bản tin chứng khoán ngày 22/02/2015

Diễn biến thị trường ngày 19/02/2016Hai sàn diễn biến trái chiều, HNG lập kỷ lục thanh khoản gần 42 triệu cpTrong phiên giao dịch buổi sáng, mặc dù gi ...
22 Tháng 2 2016 · 7 phút đọc
Báo cáo phân tíchTin DNSE
Bản tin chứng khoán ngày 22/02/2015

Thông báo chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Chứng khoán Đại Nam

                   Công ty CP Chứng khoán Đại Nam xin thông báo về việc thay đổi sở hữu…
17 Tháng 5 2018 · 1 phút đọc
Tin DNSE
Thông báo chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Chứng khoán Đại Nam

Thông báo v/v: CTCP Chứng khoán Đại Nam thay đổi Ban Lãnh đạo Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc…
Thông báo v/v: CTCP Chứng khoán Đại Nam thay đổi Ban Lãnh đạo Công ty

Thông báo v/v Báo cáo kết quả đợt cháo bán cổ phần riềng lẻ của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam năm 2010

File đính kèm:Kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam năm 2010  
6 Tháng 4 2015 · 1 phút đọc
Tin DNSE
Thông báo v/v Báo cáo kết quả đợt cháo bán cổ phần riềng lẻ của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam năm 2010