DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 26 Tháng 5 2021

UBCKNN chấp thuận việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố chấp thuận của UBCKNN về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của công ty.

Nội dung thông tin công bố: chi tiết xem file đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan