DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 2 Tháng 7 2021

Kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin về kết quả chào bán cố phần cho cổ đông hiện hữu của công ty.

  1. Nghị quyết HĐQT về kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
  2. Báo cáo về kết quả chào bán cổ phần

Nội dung thông tin công bố chi tiết xem file đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan