DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 9 Tháng 7 2021

Nghị quyết của HĐQT về Đầu tư

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố Nghị quyết về Đầu tư.

Loại thông tin công bố: Bất thường (24h).

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2021NQ-DNSE-HĐQT về đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu, góp vốn vào doanh nghiệp), có hiệu lực kể từ ngày 09/07/2021.

Nội dung thông tin công bố chi tiết xem file đính kèm

File đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan