DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 24 Tháng 6 2021

Nghị quyết HĐQT về việc chào bán cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố nghị quyết số 09/2021/NQ-DNSE-HĐQT ngày 23/06/2021 về việc chào bán cổ phiếu do CĐHH không đăng ký mua cổ phần.

Nội dung thông tin công bố: chi tiết xem file đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan