Báo cáo về Kết quả chuyển nhượng cổ phần đã được UBCK chấp thuận

30 Tháng 12 2020 · 1 phút đọc

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố về Báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phần đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nội dung thông tin công bố chi tiết xem file đính kèm

File đính kèm

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

DNSE công bố: Về việc chấp thuận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Chứng khoán Đại Nam

Ngày 10/05/2018 UBCKNN có công văn  số 338/QĐ-UBCK về việc chấp thuận chuyển nhượng cổ phần chiếm 44.36% vốn điều lệ của CTCP Chứng…
11 Tháng 5 2018 · 1 phút đọc
Tin DNSE
DNSE công bố: Về việc chấp thuận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Chứng khoán Đại Nam

DNSE công bố : Báo cáo kết quả chuyển nhượng

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố: Báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty cổ phần Đầu…
27 Tháng 8 2018 · 1 phút đọc
Tin DNSE
DNSE công bố : Báo cáo kết quả chuyển nhượng

Quyết định của UBCK về việc chấp thuận thành lập chi nhánh TP.HCM

Ngày 17/03/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam nhận được Quyết định số 132/QĐ-UBCK ngày 16/03/2021 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp ...
17 Tháng 3 2021 · 1 phút đọc
Công bố thông tinTin DNSE
Quyết định của UBCK về việc chấp thuận thành lập chi nhánh TP.HCM

UBCKNN nhận được kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin về kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
UBCKNN nhận được kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam