Thông báo | 09/01/2023

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 01/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ điều chỉnh của tháng 01/2023 gồm gần 200 mã cổ phiếu, trong đó Giá chặn của Danh mục được đánh giá và thay đổi phù hợp với biến động của thị trường.

Danh mục có hiệu lực từ ngày 06/01/2023. Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết danh mục GDKQ tháng 12/2022 tại file đính kèm.   

File đính kèm

share facebook

Bài viết liên quan