Thông báo | 31/03/2023

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 03/2023 – điều chỉnh ngày 31/03/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ điều chỉnh của tháng 03/2023 sau khi loại mã HAR –  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HOSE) và mã NKG – Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HOSE) khỏi danh mục cho vay GDKQ do Lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm khỏi danh mục cho vay GDKQ kể từ ngày 31/03/2023.

Danh mục có hiệu lực từ ngày 01/04/2023. Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết danh mục GDKQ tháng 03/2023 tại file đính kèm.

share facebook

Bài viết liên quan