Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 13/04/2022

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 04/2022

Công ty cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 04/2022 bao gồm 199 mã cổ phiếu. Trong đó, Giá chặn được đánh giá và thay đổi phù hợp với biến động của thị trường.

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết danh mục GDKQ tháng 04/2022 tại file đính kèm.

File đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan