DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 05/2022

11 Tháng 5 2022 · 1 phút đọc

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 05/2022 bao gồm 199 mã cổ phiếu, với những thay đổi như sau:

– Loại mã HHS (HOSE) – Đầu tư DV Hoàng Huy khỏi Danh mục giao dịch ký quỹ, với lý do: đánh giá về chất lượng cổ phiếu không đạt yêu cầu để tiếp tục cho vay ký quỹ.

– Bổ sung mã ORS (HOSE) – Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong vào Danh mục giao dịch ký quỹ, với Tỷ lệ cho vay 50% và Giá chặn 30,000 đồng.

– Hạ tỷ lệ cho vay của mã DIG (DIC Corp) và L14 (Licogi 14) từ 50% xuống 40%.

Giá chặn của Danh mục được đánh giá và thay đổi phù hợp với biến động của thị trường.

Danh mục có hiệu lực từ ngày 12/05/2022. Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết danh mục GDKQ tháng 05/2022 tại file đính kèm.

File đính kèm

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

Bản tin Chứng khoán ngày 04/01/2017

Trong phiên giao dịch buổi sáng, giao dịch diễn ra khá hạn chế, tổng giá trị giao dịch tại thời điểm này chỉ đạt hơn 400 tỷ đồng trên cả 2 sàn. Trong ...
4 Tháng 1 2017 · 13 phút đọc
Công bố thông tinQuan hệ cổ đông
Bản tin Chứng khoán ngày 04/01/2017

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 04/2022

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 04/2022
13 Tháng 4 2022 · 1 phút đọc
Công bố thông tin
Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 04/2022

Danh mục Giao dịch ký quỹ Quý I/2022

Danh mục Giao dịch ký quỹ Quý I/2022
11 Tháng 2 2022 · 1 phút đọc
Công bố thông tin
Danh mục Giao dịch ký quỹ Quý I/2022

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 10/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng danh mục GDKQ tháng 10/2021 (Danh mục được áp dụng từ ngày 12/10/2021)
12 Tháng 10 2021 · 3 phút đọc
Công bố thông tin
Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 10/2021

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 09/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE cập nhật danh mục GDKQ tháng 09/2021, được áp dụng từ ngày 07/09/2021.
6 Tháng 9 2021 · 2 phút đọc
Công bố thông tinTin DNSE
Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 09/2021