Thông báo | 18/05/2023

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 05/2023

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ của tháng 05/2023 gồm 153 mã cổ phiếu, trong đó Giá chặn của Danh mục được đánh giá và thay đổi phù hợp với biến động của thị trường.

Danh mục có hiệu lực từ ngày 19/05/2023. Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết danh mục GDKQ tháng 05/2023 tại file đính kèm.

File đính kèm

share facebook

Bài viết liên quan