DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 14 Tháng 7 2022

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 07/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 07/2022 bao gồm 199 mã cổ phiếu, trong đó Giá chặn của Danh mục được đánh giá và thay đổi phù hợp với biến động của thị trường.

– Loại mã chứng khoán FIR – Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (HOSE) ra khỏi danh mục GDKQ

– Bổ sung mã YEG – Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (HOSE) vào danh mục GDKQ với Tỷ lệ cho vay 30% và Giá chặn 21,300

Giá chặn được đánh giá và thay đổi phù hợp với biến động của thị trường (chi tiết về thay đổi giá chặn tại Phụ lục 01)                                                                                                                                       

Danh mục có hiệu lực từ ngày 14/07/2022. Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết danh mục GDKQ tháng 07/2022 tại file đính kèm.

File đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan