Công bố thông tin | 11/08/2022

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 08/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 08/2022 bao gồm 201 mã cổ phiếu, với các thay đổi như sau:

– Bổ sung mã CEO (HNX – Công ty Cổ phần Tập Đoàn C.E.O) vào danh mục GDKQ với Tỷ lệ cho vay 30% và Giá chặn 38,700

Giá chặn được đánh giá và thay đổi phù hợp với biến động của thị trường (chi tiết về thay đổi giá chặn tại Phụ lục 01)                                                                                                                                       

Danh mục có hiệu lực từ ngày 12/08/2022. Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết danh mục GDKQ tháng 08/2022 tại file đính kèm.

File đính kèm

share facebook

Bài viết liên quan