Công bố thông tin | 16/09/2022

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 09/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ điều chỉnh của tháng 09/2022 gồm gần 200 mã cổ phiếu, trong đó Giá chặn của Danh mục được đánh giá và thay đổi phù hợp với biến động của thị trường.

– Loại mã BCE (HSX – Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương), SCS (HSX – Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn), L14 (HNX – Công ty Cổ phần Licogi 14), SHS (HNX – Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội), NDN (HNX – Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng), PTI (HNX – Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện), LHG (HOSE – Công ty Cổ phần Long Hậu): do nằm trong danh sách Cấm giao dịch ký quỹ của SGDCK Hà Nội và SGDCK Hồ Chí Minh.

Danh mục có hiệu lực từ ngày 15/09/2022. Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết danh mục GDKQ tháng 09/2022 tại file đính kèm.     

File đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan