Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 11/2021

11 Tháng 11 2021 · 1 phút đọc

Danh mục Tháng 11 tiếp tục duy trì cho vay margin đối với các mã có thanh khoản tốt; hỗ trợ gia tăng hiệu suất đầu tư của Khách hàng

Công ty cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng danh mục Giao dịch ký quỹ Tháng 11/2021. Trong đó có các điểm đáng chú ý như sau:

(1) Các mã cố phiếu thuộc top giao dịch đáng chú ý được cấp margin tại DNSE
Trong tháng 10 và tháng 11, thị trường ghi nhận các mã cổ phiếu thu hút giao dịch đối với các nhà đầu tư, đáng chú ý nhất là các mã thuộc nhóm ngành thép, bất động sản, ngân hàng và chứng khoán. Các mã giao dịch lớn tại DNSE điển hình như HPG, VHM, SHB hay VCI,… luôn được đánh giá là các mã đầu ngành của thị trường.

(2) Điều chỉnh giá chặn phù hợp với biến động thị trường
Danh mục giao dịch ký quỹ tại DNSE luôn được điều chỉnh và đánh giá phù hợp với biến động của thị trường, góp phần gia tăng hiệu suất đầu tư cho Khách hàng tại DNSE.

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết danh mục GDKQ Tháng 11/2021 tại file đính kèm.

File đính kèm

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 10/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng danh mục GDKQ tháng 10/2021 (Danh mục được áp dụng từ ngày 12/10/2021)
12 Tháng 10 2021 · 3 phút đọc
Công bố thông tin
Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 10/2021

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 09/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE cập nhật danh mục GDKQ tháng 09/2021, được áp dụng từ ngày 07/09/2021.
6 Tháng 9 2021 · 2 phút đọc
Công bố thông tinTin DNSE
Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 09/2021

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 08/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE cập nhật danh mục GDKQ tháng 08/2021.
1 Tháng 8 2021 · 1 phút đọc
Công bố thông tin
Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 08/2021

Điều chỉnh Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ tháng 07/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE thông báo điều chỉnh danh mục giao dịch ký quỹ tháng 07/2021.
12 Tháng 7 2021 · 1 phút đọc
Công bố thông tinTin DNSE
Điều chỉnh Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ tháng 07/2021