Thông báo | 23/11/2022

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 11/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ điều chỉnh của tháng 11/2022 gồm gần 200 mã cổ phiếu, trong đó Giá chặn của Danh mục được đánh giá và thay đổi phù hợp với biến động của thị trường.

– Loại mã HUT (HNX – Công ty Cổ phần TASCO) ra khỏi Danh mục cho vay ký quỹ

Danh mục có hiệu lực từ tháng 11/2022. Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết danh mục GDKQ tháng 11/2022 tại file đính kèm.    

File đính kèm

share facebook

Bài viết liên quan