DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 9 Tháng 2 2022

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 12/2021

Danh mục Tháng 12 tiếp tục duy trì và bổ sung cho vay margin đối với các mã có thanh khoản tốt; góp phần mang lại lợi ích và tối ưu hóa lợi nhuận của Khách hàng.

Công ty cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng danh mục Giao dịch ký quỹ Tháng 12/2021.

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết danh mục GDKQ Tháng 12/2021 tại file đính kèm.

File đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan