Thông báo | 19/12/2022

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 12/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ điều chỉnh của tháng 12/2022 gồm gần 200 mã cổ phiếu, trong đó Giá chặn của Danh mục được đánh giá và thay đổi phù hợp với biến động của thị trường.

– Loại mã HPX (HOSE – Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát) ra khỏi Danh mục cho vay ký quỹ

– Hạ Tỉ lệ cho vay mã PDR (HOSE – Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt) từ 50% xuống 40%

Danh mục có hiệu lực từ ngày 20/12/2022. Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết danh mục GDKQ tháng 12/2022 tại file đính kèm.    

File đính kèm

share facebook

Bài viết liên quan