DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 23 Tháng 3 2022

Điều chỉnh Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 03/2022

Công ty cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Điều chỉnh Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 03/2022, với các thay đổi như sau:

  • Loại mã CII (HOSE) – (Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh) khỏi Danh mục giao dịch ký quỹ và có hiệu lực từ 22/03/2022, với lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm.
  • Bổ sung mã GKM (HNX) – Công ty Cổ phần Khang Minh Group vào Danh mục giao dịch ký quỹ, trong đó: Tỉ lệ cho vay là 40% và Giá chặn là 30,000.
  • Giá chặn được đánh giá và thay đổi phù hợp với biến động của thị trường.

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết danh mục GDKQ tháng 03/2022 tại file đính kèm.

File đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan