DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 29 Tháng 7 2022

Điều chỉnh Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 07/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ điều chỉnh của tháng 07/2022 bao gồm 200 mã cổ phiếu, trong đó Giá chặn của Danh mục được đánh giá và thay đổi phù hợp với biến động của thị trường.

– Bổ sung mã HUT – Công ty Cổ phần TASCO (HNX) vào danh mục GDKQ với Tỷ lệ cho vay 40% và Giá chặn 33,900

Giá chặn được đánh giá và thay đổi phù hợp với biến động của thị trường (chi tiết về thay đổi giá chặn tại Phụ lục 01) 

Danh mục có hiệu lực từ ngày 28/07/2022. Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết danh mục GDKQ tháng 07/2022 tại file đính kèm.               

File đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan