DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 19 Tháng 8 2022

Điều chỉnh Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 08/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ điều chỉnh của tháng 08/2022 bao gồm 200 mã cổ phiếu, trong đó Giá chặn của Danh mục được đánh giá và thay đổi phù hợp với biến động của thị trường.

– Loại mã L14 – Công ty Cổ phần Licogi 14 (HNX) khỏi danh mục GDKQ do Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty là số âm (chi tiết file đính kèm)

Danh mục có hiệu lực từ ngày 19/08/2022. Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết danh mục GDKQ tháng 08/2022 tại file đính kèm.     

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan