DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 23 Tháng 8 2022

Điều chỉnh Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 08/2022 lần 2

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ điều chỉnh của tháng 08/2022 bao gồm 198 mã cổ phiếu, trong đó Giá chặn của Danh mục được đánh giá và thay đổi phù hợp với biến động của thị trường.

– Loại mã SHS – Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (HNX) khỏi danh mục GDKQ do Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty là số âm (chi tiết file đính kèm)

– Loại mã NDN – Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX) khỏi danh mục GDKQ do Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty là số âm (chi tiết file đính kèm)

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết danh mục GDKQ tháng 08/2022 tại file đính kèm.   

File đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan