Điều khoản dịch vụ DNSE

21 Tháng 12 2020 · 2 phút đọc

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ DỊCH VỤ TIỆN ÍCH, DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Các Điều khoản và Điều kiện của Hợp đồng mở tài khoản và Dịch vụ Tiện ích, Dịch vụ Giao dịch Chứng khoán (sau đây gọi tắt là Bản Điều Khoản và Điều Kiện của DNSE) bao gồm:

 1. Điều khoản và Điều kiện Chung,
 2. Các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ Giao dịch Điện tử,
 3. Các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ Chứng khoán Lô lẻ Trực tuyến,
 4. Các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ Ứng trước Tiền Bán Chứng khoán,
 5. Các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ Giao dịch Ký quỹ Chứng khoán,
 6. Các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ Sức mua Ứng trước,
 7. Các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến Tài khoản Giao dịch Chứng khoán
 8. Các dịch vụ cụ thể do DNSE cung cấp và ban hành trong từng thời kỳ.

Các Điều khoản và Điều kiện Chung điều chỉnh các vấn đề chung trong quan hệ giữa DNSE và Khách hàng, áp dụng cho tất cả các loại Tài khoản Giao dịch chứng khoán mà Khách hàng mở tại DNSE và tất cả các dịch vụ mà DNSE cung cấp cho Khách hàng tại từng thời điểm.

Khi Khách hàng đăng ký sử dụng và DNSE chấp thuận cung cấp cho Khách hàng từng loại dịch vụ cụ thể, thì Các Điều khoản và Điều kiện cụ thể của dịch vụ tương ứng sẽ được áp dụng cho việc cung cấp, sử dụng dịch vụ đó. Trường hợp có sự khác biệt giữa quy định của Các Điều khoản và Điều kiện Chung và Các Điều khoản và Điều kiện cụ thể về cùng một vấn đề, quy định tại các Điều khoản và Điều kiện Cụ thể sẽ được ưu tiên áp dụng.

Chi tiết Điều Khoản tại File đính kèm bài viết này.

File đính kèm

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

 • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
 • Đầu tư thông minh với Entrade X
 • Không thu phí duy trì tài khoản
 • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

DNSE ra mắt ứng dụng di động Entrade X, miễn phí giao dịch trọn đời

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) chính thức ra mắt ứng dụng giao dịch chứng khoán trên di động Entrade X.
1 Tháng 4 2021 · 3 phút đọc
Tin DNSE
DNSE ra mắt ứng dụng di động Entrade X, miễn phí giao dịch trọn đời

DNSE ra mắt phương thức xác thực Smart OTP

DNSE chính thức triển khai phương thức xác thực Smart OTP để thay thế cho SMS OTP với các giao dịch trên ứng dụng Entrade X.
24 Tháng 5 2021 · 3 phút đọc
Tin DNSE
DNSE ra mắt phương thức xác thực Smart OTP

Cảnh báo gian lận dịch vụ giao dịch chứng khoán qua Website giả mạo

DNSE cảnh báo gian lận dịch vụ giao dịch chứng khoán qua Website giả mạo
19 Tháng 4 2021 · 2 phút đọc
Tin DNSE
Cảnh báo gian lận dịch vụ giao dịch chứng khoán qua Website giả mạo

Hướng dẫn đổi mật khẩu trên ứng dụng Entrade X và trên trang web online trading

DNSE hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản chứng khoán cho khách hàng.
16 Tháng 10 2020 · 3 phút đọc
Hướng dẫn giao dịchTin DNSE
Hướng dẫn đổi mật khẩu trên ứng dụng Entrade X và trên trang web online trading

Bản tin chứng khoán ngày 22/02/2015

Diễn biến thị trường ngày 19/02/2016Hai sàn diễn biến trái chiều, HNG lập kỷ lục thanh khoản gần 42 triệu cpTrong phiên giao dịch buổi sáng, mặc dù gi ...
22 Tháng 2 2016 · 7 phút đọc
Báo cáo phân tíchTin DNSE
Bản tin chứng khoán ngày 22/02/2015