DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 21 Tháng 9 2021

Quyết định UBCK điều chỉnh tên chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 21/09/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE đã nhận được Quyết định số 578/QĐ-UBCK ngày 21/09/2021 về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán, theo đó:

  • Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh số 132/QĐ-UBCK ngày 16/3/2021
  • Tên chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh của DNSE đổi thành: Công ty cổ phần chứng khoán DNSE – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Chi tiết vui lòng xem tại văn bản đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan