Công bố thông tin Thay đổi thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

7 Tháng 7 2020 · 1 phút đọc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020.

Đại hội đã thông qua việc:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

 1. Ông Phí Xuân Trường: Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Ngô Anh Sơn: Thành viên HĐQT
 3. Ông Nguyễn Ngọc Bích: Thành viên HĐQT
 4. Bà Hà Thị Thu Hà: Thành viên HĐQT
 5. Bà Tưởng Thị Thu Hạnh: Thành viên HĐQT

II. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban kiểm soát
 2. Bà Ninh Thị Phương – Thành viên BKS
 3. Ông Ninh Việt Tiến – Thành viên BKS

III. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

 1. Ông Nguyễn Hoàng Giang: Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Lê Anh Tuấn: Phó Chủ tịch HĐQT
 3. Bà Phạm Thị Thanh Hoa: Thành viên HĐQT

IV. Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

 1. Bà Phạm Thị Liên – Trưởng BKS
 2. Ông Nguyễn Quang Sơn – Thành viên BKS
 3. Bà Phạm Thu Quỳnh – Thành viên BKS

Người công bố thông tin

Tổng Giám đốc

Phạm Thị Thanh Hoa

 

File đính kèm: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

 • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
 • Đầu tư thông minh với Entrade X
 • Không thu phí duy trì tài khoản
 • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ Chức danh Trưởng ban – Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ 05/05/2020.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam Bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Bổ nhiệm Ông Phí Xuân Trường – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ n ...
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam Bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam thông báo thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
13 Tháng 4 2020 · 4 phút đọc
Công bố thông tinQuan hệ cổ đôngTin DNSE
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam thông báo thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.