Quyết định HĐQT về việc Thành lập chi nhánh tại TP HCM và Bổ nhiệm GĐ Chi nhánh

1 Tháng 12 2020 · 1 phút đọc

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2020/NQ-HĐQT-DNSE về việc thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

– Địa chỉ đặt chi nhánh: Tầng 3, Tòa nhà Dag Holdings, số 87A Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh với ông Lê Anh Tuấn (Số CCCD: 001082016878.  Ngày cấp: 19/07/2016 tại CCS DKQLCT & DLQG về DC)

Nội dung thông tin công bố chi tiết xem file đính kèm

File đính kèm

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

Công bố thông tin Thay đổi thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020.
7 Tháng 7 2020 · 1 phút đọc
Công bố thông tinQuan hệ cổ đông
Công bố thông tin Thay đổi thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Quyết định của UBCK về việc chấp thuận thành lập chi nhánh TP.HCM

Ngày 17/03/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam nhận được Quyết định số 132/QĐ-UBCK ngày 16/03/2021 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp ...
17 Tháng 3 2021 · 1 phút đọc
Công bố thông tinTin DNSE
Quyết định của UBCK về việc chấp thuận thành lập chi nhánh TP.HCM

Quyết định HĐQT về việc Đóng cửa văn phòng đại diện TP HCM và Miễn nhiệm GĐ Môi giới

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố Thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2020/NQ-HĐQT-DNSE về việc đóng cửa Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ C ...
25 Tháng 11 2020 · 1 phút đọc
Công bố thông tinQuan hệ cổ đôngTin DNSE
Quyết định HĐQT về việc Đóng cửa văn phòng đại diện TP HCM và Miễn nhiệm GĐ Môi giới

Quyết định UBCK điều chỉnh tên chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE đã nhận được Quyết định số 578/QĐ-đổi tên Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh của thành: Công ty cổ phần chứng khoán DNSE – Ch ...
21 Tháng 9 2021 · 1 phút đọc
Công bố thông tinQuan hệ cổ đôngTin DNSE
Quyết định UBCK điều chỉnh tên chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh