Công bố thông tin | 15/09/2023

DNSE được chấp thuận là thành viên giao dịch trái phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin về việc được Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) chấp thuận làm thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo Quyết định số 76/QĐ-SGDVN ngày 13 tháng 9 năm 2023.

Chi tiết theo file đính kèm.

share facebook

Bài viết liên quan