DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 16 Tháng 12 2021

Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 53/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2021.

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE được phép phân phối chứng chỉ quỹ tại các địa điểm phân phối đã thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được công bố tại Bản cáo bạch của quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện phân phối.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan