DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 6 Tháng 7 2022

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngày 06/07/2022, DNSE nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0102459106, cấp ngày 01/07/2022.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận vốn điều lệ DNSE 3000 tỷ.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan