Thông báo | 05/09/2022

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

Ngày 05/09/2022, Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE nhận được Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số 44/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 29/08/2022.

Giấy chứng nhận ghi nhận Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE được phép thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh theo quy định của pháp luật, bao gồm:

  • Môi giới chứng khoán phái sinh;
  • Tự doanh chứng khoán phái sinh;
  • Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

share facebook
Author

Tác giả:

Linh

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan