Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 10/03/2023

Giấy chứng nhận Thành viên bù trừ Chứng khoán phái sinh của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ngày 10/03/2023, Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE nhận được Giấy chứng nhận Thành viên bù trừ Chứng khoán phái sinh số 24/GCNTVBTPS ngày 09/03/2023 của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc công nhận DNSE là thành viên bù trừ trực tiếp kể từ ngày 09/03/2023.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan