DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 13 Tháng 6 2022

Giấy chứng nhận thành viên lưu ký DNSE (VĐL 3000 tỷ)

Ngày 10/06/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE nhận được Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 70/GCNTVLK-8 ngày 31/05/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ghi nhận vốn điều lệ của DNSE là 3.000.000.000.000 đồng.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan