DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 23 Tháng 8 2021

Giấy phép điều chỉnh về đổi tên công ty và tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Ngày 23/08/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (tên cũ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam) nhận được các Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động sau:

  1. Giấy phép điều chỉnh số 70/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/08/2021 về việc đổi tên công ty thành “Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE”
  2. Giấy phép điều chỉnh số 58/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/07/2021 về việc thay đổi vốn điều lệ thành “1.000.000.000.000 đồng”

Nội dung thông tin công bố chi tiết xem file đính kèm.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan