DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Kết quả chào bán Trái phiếu riêng lẻ Đợt 1/2022

7 Tháng 4 2022 · 1 phút đọc

Ngày 30/03/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE đã phát hành thành công trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành 150 tỷ đồng.


Chi tiết về kết quả chào bán theo bản Công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ đính kèm.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

File đính kèm

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ DNSE năm 2021

Ngày 19/10/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE đã phát hành thành công trái phiếu riêng lẻ năm 2021 với tổng mệnh giá phát hành 120 tỷ đồng.
21 Tháng 10 2021 · 1 phút đọc
Công bố thông tinQuan hệ cổ đôngTin DNSE
Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ DNSE năm 2021

Thông báo v/v Báo cáo kết quả đợt cháo bán cổ phần riềng lẻ của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam năm 2010

File đính kèm:Kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam năm 2010  
6 Tháng 4 2015 · 1 phút đọc
Tin DNSE
Thông báo v/v Báo cáo kết quả đợt cháo bán cổ phần riềng lẻ của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam năm 2010

Nghị quyết HĐQT về phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2022

Nghị quyết HĐQT về việc Phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành 150 tỷ đồng.
28 Tháng 3 2022 · 1 phút đọc
Công bố thông tinQuan hệ cổ đôngTin DNSE
Nghị quyết HĐQT về phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2022

Kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin về kết quả chào bán cố phần cho cổ đông hiện hữu của công ty.
Kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Trò chuyện cùng CEO chứng khoán nghìn tỷ trẻ nhất Việt Nam

Mình có thể có rất nhiều tiền mà lại bị nó chi phối, chiếm lấy thời gian thì phí lắm. Nhiều người biết rõ điều này nhưng không làm được hoặc không muố ...
23 Tháng 11 2021 · 17 phút đọc
Tin DNSE
Trò chuyện cùng CEO chứng khoán nghìn tỷ trẻ nhất Việt Nam