DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 7 Tháng 4 2022

Kết quả chào bán Trái phiếu riêng lẻ Đợt 1/2022

Ngày 30/03/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE đã phát hành thành công trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành 150 tỷ đồng.


Chi tiết về kết quả chào bán theo bản Công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ đính kèm.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan