DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

19 Tháng 4 2022 · 1 phút đọc

Sáng ngày 19/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE đã diễn ra thành công.

DNSE xin công bố Tài liệu họp và Kết quả họp tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

File đính kèm

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

Thông báo v/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Tài liệu đính kèm: 1. Thông báo họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 2. Giấy ủy quyền 3. Tờ trình…
6 Tháng 4 2015 · 1 phút đọc
Tin DNSE
Thông báo v/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Các tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: 1. Tờ trình ĐHĐCĐ về các báo cáo của HĐQT và BKS –…
Các tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2/2021

Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2/2021
21 Tháng 12 2021 · 1 phút đọc
Công bố thông tinQuan hệ cổ đôngTin DNSE
Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2/2021

Thông báo v/v: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam công bố Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

File đính kèm: 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 2. Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
6 Tháng 4 2015 · 1 phút đọc
Tin DNSE
Thông báo v/v: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam công bố Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012