DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 7 Tháng 4 2022

Loại cổ phiếu VIC và CTI ra khỏi danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 04/2022

Công ty cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng thông báo về việc loại mã chứng khoán VIC và CTI ra khỏi Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 04/2022 như sau:

  • Loại mã VIC (HOSE) – (Tập đoàn VINGROUP) khỏi Danh mục giao dịch ký quỹ, với lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm.
  • Loại mã CTI (HOSE) – (Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO) khỏi Danh mục giao dịch ký quỹ, với lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm.

Thời gian áp dụng: kể từ 07/04/2022 cho đến khi có thông báo mới.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan