Công bố thông tin | 10/08/2023

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính

Căn cứ Nghị quyết số 16/2023/NQ-DNSE-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) ngày 09 tháng 8 năm 2023, DNSE công bố thông tin về việc: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với bà Nguyễn Thị Hà Ninh kể từ ngày 09 tháng 8 năm 2023 cho tới khi Hội đồng quản trị DNSE có quyết định khác.

Chi tiết theo file đính kèm.

share facebook
Author

Tác giả:

Thiều Nguyễn Duy Anh

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan