Công bố thông tin | 22/02/2024

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về đợt chào bán cổ phần ra công chúng

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với Nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, cụ thể như sau:

Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT-DNSE của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ngày 22/02/2024 về việc “Thông qua việc trả lại tiền đã nộp cho nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký và thanh toán không hợp lệ trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công Ty”.

Chi tiết theo file đính kèm.

share facebook

Bài viết liên quan